Carga recomendada para cables AWG unipolares

Recomendaciones UL/CSA de carga eléctrica para cables unipolares flexibles con temperaturas no superiores a 30°C

Para cables con medida en AWG

AWGsección mm²carga en Amperes
24 0,21 3,5
22 0,33 5,0
20 0,52 6,0
18 0,82 9,5
16 1,31 20
14 2,08 24
12 3,32 34
10 5,26 52
8 8,35 75
6 13,29 95
4 21,14 120
3 26,65 154
2 33,61 170
1 42,38 180

jlobos

Etiquetas :  tecnicos